!
: 15 2006
:


!

 

 

  /

 

 

29 : 1 . 2 ǡ . 3 . 4 : « » : « ». 5 : « » : «». 6 : « » : « . ». 7: « . . ». 8: « ».9 ǡ . 10 . 11 . 12 ǡ . 13 . . 14 : « ». .15 : « ǿ ». 16 . 17 . 18 : « ». 19 : « . ». 20 .21 : « ». 22 . 23 . 24 . 25 : « ». 26 : « ._____________________ . !

  ...

  20 : " .. "   17: " 18 .... .... ......

 ____________________________

 

 

 

 

 

- - - - -
http://www.ebnmaryam.com/web

:
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=548